Na tejto stránke sa dozviete, aké projekty podporujeme

NO pre rozvoj neurochirurgie

Ďakovný list NO pre rozvoj neurochirurgie

Sponzorsku pomoc pri organizovaní regionálneho pol'ovníckeho plesu

Sponzorsku pomoc pri organizovaní regionálneho pol'ovníckeho plesu

Ďalej sme podporili

V rámci naších aktivít a rozvoja nášho okolia sme podporili aj nasledovné udalosti

  1. Beh kalváriou
  2. Ples Obchodná akadémia
  3. Slovenský zväz partizánov Rajec
  4. Jilemnického Jarná 25